Certifikace

loga certifikatu

Abychom vám mohli garantovat kvalitu a bezpečnost našich produktů, rozhodli jsme se spolupracovat s certifikačními agenturami, které prověřují naše suroviny i jednotlivé výrobky.

 

EU Organic

je označení, které garantuje, že přinejmenším některé složky přípravku pocházejí z ekologické zemědělské produkce. Ta respektuje přirozené cykly přírody a zabezpečuje pěstování plodin bez využití syntetických hnojiv a pesticidů či herbicidů.

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_cs

 

ECOCERT

je certifikace, jíž uděluje francouzský certifikační orgán Ecocert. Získat jej může takový produkt, který ve svém složení obsahuje nejméně z 95 % přírodních složek.  V takto označených přípravcích se nesmí vyskytovat složky z geneticky modifikovaných organismů, parabeny, fenoxyethanol, nanočástice, PEG, ropné deriváty, syntetické konzervanty a barviva, látky živočišného původu (mimo například včelího vosku, mléka, tuku z ovčí vlny). Dále musí produkty s touto certifikací vyhovovat nárokům na šetrné zpracování surovin, ekologickou odbouratelnost a recyklovatelnost obalů nebo upřednostňování obnovitelných zdrojů ve výrobě.

ECOCERT Organic Cosmetic je certifikace spadající do rodiny ECOCERT, avšak vztahuje se pouze na kosmetické produkty v BIO kvalitě. Co to ale znamená? Alespoň 95 % ingrediencí musí být přírodního původu, alespoň 95 % složek musí pocházet z rostlinných zdrojů a nejméně 10 % surovin musí pocházet z ekologického zemědělství. Tato certifikace je velice přísná a ověřuje tak nejen zdroje, ale i původ surovin, které byly ve výrobě použity.

ECOCERT Natural Cosmetic je sestrou předchozího označení, avšak její požadavky již nejsou tak striktní a přísné, přesto však udávají, že produkt je kvalitní a najdeme v něm řadu složek získaných z přírodního bohatství. Podíváme-li se na řeč čísel, musí obsahovat nejméně 95 % složek přírodního původu, minimálně 50 % ingrediencí rostlinného původu a alespoň 5 % složek musí pocházet z ekologického zemědělství.

Některé složky produktů nemohou být takto certifikovány, jelikož nejsou produktem ekologického zemědělství. Do této kategorie spadají látky jako voda, minerály, soli atd.

 

http://www.ecocert.com/en

 

Organic Soil Assocciation

je organizace udělující stejnojmenný certifikát. Zabývá se certifikací BIO výrobky napříč rozličnými výrobními odvětvími. Ve Velké Británii nese toto označení na 70 % produktů. Podmínky pro udělení jsou přísné. Minimálně 70 % složek produktu musí pocházet z kontrolovaného ekologického zemědělství. Etiketa by měla obsahovat procentuální zastoupení jednotlivých surovin. Pokud tomu tak není a přesto produkt nese logo Organic Soil Assocciation, pak je to proto, že celých 95 % ingrediencí splňuje požadavek na původ v kontrolovaném ekologickém zemědělství. Produkty nesmí obsahovat živočišné složky, parabeny, geneticky modifikované organismy, ropné deriváty, sulfáty. Je zakázáno jejich testování na zvířatech. Důležitý parametr pro udělení označení je také šetrný způsob zpracování surovin anebo ekologické balení výrobků.

 

https://www.soilassociation.org/